Działalność społeczna

Bożena Ziemniewicz pełni kilka ważnych funkcji w instytucjach publicznych: jest Wiceprzewodniczącą Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Wiceprzewodniczącą Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wiceprzewodniczącą Rady Społecznej Szpitala im. Radlińskiego w Łodzi, członkinią Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Grupy Roboczej ds. RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120.

Działa intensywnie na rzecz samorządu gospodarczego regionu, zasiadając w zarządach dwóch największych i najbardziej liczących się organizacji zrzeszających przedsiębiorców województwa łódzkiego, to jest Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Klubu 500-Łódź, a także szefując strukturze regionalnej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet, działając w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet, Międzynarodowym Forum Kobiet i w Polskim Stowarzyszeniu Właścicielek Firm.