Lifelong Learning

Lifelong learning to właściwie coś więcej niż idea, to sposób życia. To nieokiełznana potrzeba rozwijania się poprzez poznawanie coraz to nowych obszarów rzeczywistości i zdobywania nowych umiejętności. Kwintesencją tego podejścia jest wspaniałe sformułowanie Williama Deminga „Uczenie się nie jest koniecznością. Podobnie jak przeżycie”.

Tak właśnie podchodzi do uczenia się Bożena Ziemniewicz – nic więc dziwnego, że zajmuje się również promowaniem tej idei od lat.

Tematyka uczenia się przez całe życie obejmuje edukację formalną odbywaną w ramach funkcjonującego systemu oświaty, edukację pozaformalną obejmującą różnorodne szkolenia oraz edukację nieformalną lub incydentalną, utożsamianą często z samokształceniem. Niezwykle istotną częścią uczenia się przez całe życie jest edukacja dorosłych, której Bożena Ziemniewicz poświęciła artykuł  zamieszczony w monografii  „Podstawy Kształcenia ustawicznego od A do Z” zatytułowany „Uczenie się dorosłych” (ISBN 978-83-929569-8-3).