Łódzki Salon Gospodarczy

Łódzki Salon Gospodarczy jest inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości uczestników spotkań w obszarze funkcjonowania gospodarki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia żywotnie istotne dla Łódzkiego. Zaproszenie kieruje do polityków, ekonomistów, finansistów, przedsiębiorców, samorządowców i wszystkich, którym nie jest obojętna rzeczywistość gospodarcza kraju i regionu łódzkiego.

Mottem Salonu jest zachęta kierowana do wszystkich jego potencjalnych uczestników: Zabierz głos w ważnej sprawie!!!

Inicjatorką przedsięwzięcia jest Bożena Ziemniewicz, Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning, w ramach którego Salon funkcjonuje.

Spotkania przyciągają tłumy ludzi, zainteresowanych poruszaną tematyką.

Więcej: lodzkisalongospodarczy.pl