O MNIE „W PIGUŁCE”

WYKSZTAŁCENIE:

 • magister ekonomii, absolwentka Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • absolwentka programu dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy
 • uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych spółek
 • praktyk NLP (dyplom od Richarda Bandlera)

ZAWÓD:

 • ekonomista, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:

 • BRITISH CENTRE – Szkoła Języków Obcych, Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment

ŻYCIE PRYWATNE:

 • mężatka, dwoje dzieci

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA:

 • członkini Platformy Obywatelskiej RP
 • udział w wyborach samorządowych 2010
 • udział w wyborach parlamentarnych 2011
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu, członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej oraz Komisji Rewizyjnej
 • ponadto uczestniczy w posiedzeniach Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (w centrum jej zainteresowania – z racji wykształcenia ekonomicznego – pozostają sprawy gospodarcze)
 • udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014

DZIAŁANOŚĆ PUBLICZNA:

 • wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Szpitala im. Radlińskiego
 • członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców:

 • Polska Izba Firm Szkoleniowych – wiceprezes zarządu w latach 2009-2010 od 2007 do chwili obecnej Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 2009, członek Prezydium Rady od 2012
 • Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm – od 2011, członek Zarządu od 2013

Organizacje pozarządowe edukacyjne:

 • Stowarzyszenie Lifelong Learning – prezes zarządu od 2007
 • Międzynarodowa sieć Language Rich Europe – ekspert od 2012
 • ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY projekt autorski (w partnerstwie z Wydziałem Ek.-Soc. UŁ, PTE Oddziałem w Łodzi, Stowarzyszeniem Absolwentów, ŁIPH i Klubem 500-Łódź) od 2013

Organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet:

 • Międzynarodowe Forum Kobiet od 2009
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010
 • Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm od 2013

Organizacje pozarządowe o charakterze integracyjnym:

 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – członek zarządu
 • Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”

UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH DOTYCZĄCYCH FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW MIĘKKICH:

 • Zespół ds. uproszczeń PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS
 • Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe w latach 2009-2011
 • Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego od 2010 (nadal)
 • Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych PARP (nadal)

ZAINTERESOWANIA:

 • protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, a także funkcjonowanie placówek dyplomatycznych
 • programowanie neurolingwistyczne i wynikające z niego sposoby motywowania do nauki i rozwoju przez całe życie (NLP Practitioner, dyplom Richarda Bandlera)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • wyróżniona odznaką PRIMUS INTER PARES za osiągnięcia w czasie studiów
 • dwukrotna laureatka nagrody ekonomicznej Sekretarza Polskiej Akademii Nauk
 • laureatka nagrody Złoty Flipchart za zasługi dla środowiska firm szkoleniowych
 • laureatka plebiscytu Kobieta Roku 2011 – Kobieta Przedsiębiorcza
 • laureatka nagrody za kreatywność i inspirację dla innych „Kobieta Kreuje” 2012
 • nagrodzona medalem „60-lecia Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa”
 • Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2014