W pigułce

 

Wykształcenie

 • magister ekonomii, absolwentka Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • absolwentka programu dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy
 • coach (dyplom Noble Manhattan Coaching Institute)  
 • uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych spółek (dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa)
 • praktyk NLP (dyplom Richarda Bandlera)

 

Zawód uprawiany

 • ekonomista
 • przedsiębiorca
 • menedżer
 • ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej
 • trener, coach, doradca biznesowy, mentor

 

Miejsce zatrudnienia

 • od 25 lat niezmiennie BRITISH CENTRE – firma szkoleniowa o trzech filarach:
  • Szkoła Języków Obcych
  • Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English
  • BC Training – szkolenia, coaching, doradztwo

 

Życie prywatne:

 • mężatka, dwoje dorosłych dzieci

 

Działalność polityczna i samorządowa

 • członkini Platformy Obywatelskiej RP
 • udział w wyborach samorządowych 2010
 • udział w wyborach parlamentarnych 2011
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011
  • wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu
  • członki Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
  • członkini Komisji Rewizyjnej
 • udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 • udział w wyborach samorządowych 2014
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
  • przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
  • członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
  • członkini Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
  • członkini Komisji Odznaki Honorowej Województwa Łódzkiego
 • koordynator Klubów Obywatelskich w regionie łódzkim

 

Działalność publiczna

 • wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • członkini Rady Społecznej Szpitala im. Kopernika
 • członkini Rady Programowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
 • członkini Konwentu Uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • członkini Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ
 • członkini Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej

 

Działalność społeczna

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców i rozwoju ekonomicznego:
 • Polska Izba Firm Szkoleniowych – wiceprezes zarządu w latach 2009-2010, od 2007 do chwili obecnej Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 2009, członek Prezydium Rady od 2012, wiceprezes zarządu ŁIPH od 2016
 • Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm – od 2011, członek Zarządu od 2013, wiceprezes zarządu od 2014
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź – członek Zarządu
Organizacje pozarządowe:
 • Stowarzyszenie Lifelong Learning – prezes zarządu od 2007
 • Międzynarodowe Forum Kobiet od 2009
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010
 • Międzynarodowa sieć Language Rich Europe – ekspert od 2012
 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – członek zarządu od 2012
 • Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”

Od 2013 roku prowadzi ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY – projekt autorski, którego istotą są spotkania wybitnych postaci życia gospodarczego i politycznego ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli świata nauki. Spotkania sprzyjają integracji tych środowisk, pogłębianiu wiedzy na tematy ekonomiczne i poznawaniu ważnych zagadnień gospodarczych.

Dotychczas Salon gościł wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich wicepremierów i ministrów, europarlamentarzystów, posłów na Sejm RP i senatorów, wiceprezydentów miast i wybitne postaci z organizacji pozarządowych.

Udział w przedsięwzięciach dotyczących funduszy unijnych w obszarze projektów miękkich

 • Zespół ds. uproszczeń PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS
 • Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Adaptacyjność oraz Edukacja i szkolnictwo wyższe w latach 2009-2011
 • Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego 2010-2016
 • Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych PARP

 

Zainteresowania

 • protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, a także funkcjonowanie placówek dyplomatycznych
 • programowanie neurolingwistyczne i wynikające z niego sposoby motywowania do nauki i rozwoju przez całe życie