Polska Izba Firm Szkoleniowych

BRITISH CENTRE jest firmą szkoleniową, zatem naturalną koleją rzeczy było przystąpienie firmy w roku 2007 do instytucji samorządu branżowego, jaką jest dla tej branży Polska Izba Firm Szkoleniowych.

W tym samym roku w lipcu BOŻENA ZIEMNIEWICZ została wybrana przez firmy z regionu łódzkiego należące do PIFS na Pełnomocnika Zarządu w naszym regionie i funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. W okresie od czerwca 2009 do czerwca 2010 sprawowała również funkcję wiceprezesa Zarządu Izby (złożyła rezygnację ze względu na chorobę zakończoną operacją i długotrwałą rekonwalescencją). Od 2014 roku pełni również funkcje wiceprzewodniczącej Rady PIFS.

PIFS jest dla Bożeny Ziemniewicz bardzo ważną organizacją. Dlaczego?

„Kiedy pierwszy raz znalazłam się wśród osób związanych z PIFSem, zachwyciłam się ich wiedzą i umiejętnościami. Uznałam, że PIFS daje szanse nauczenia się wielu nowych rzeczy poprzez obcowanie z ludźmi, którzy lepiej niż ja znają się na wielu interesujących mnie zagadnieniach – mówi Bożena Ziemniewicz.

„Zachwyciła mnie również misja PIFS: Działamy na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji” – dodaje.

W czasie dziesięciu lat istnienia PIFS zbudował trwałe, partnerskie relacje z kilkoma ministerstwami, ich agendami, instytucjami samorządowymi, organizacjami pracodawców i branżowymi, a także samorządami terytorialnymi kilku województw.

Izba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy regionalni w dziesięciu województwach budują lokalne struktury Izby i aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich.

Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne było opracowanie i nieustanne propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”. Standard Usług Szkoleniowych PIFS uznawany jest za swoistą akredytację firm Szkoleniowych.

Izba przyznaje nagrodę branżową Złoty Flipchart dla ludzi szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz branży szkoleniowej. Nagrodę tę otrzymali między innymi Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, późniejszy minister cyfryzacji, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego i Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego III kadencji. Taką nagrodą może poszczycić się również Bożena Ziemniewicz, organizator Dni Uczenia się Dorosłych 2009, 2010 i 2011.