ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY

 

W 2013 roku Bożena Ziemniewicz zainicjowała nowe przedsięwzięcie, które wzbogaciło dotychczasowe działania Stowarzyszenia Lifelong Learning: Łódzki Salon Gospodarczy.

Partnerami Salonu zostały:

  • Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
  • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego
  • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Klub 500-Łódź (Stowarzyszenia Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm)

Celem powołania Salonu było podnoszenie świadomości uczestników spotkań w obszarze funkcjonowania gospodarki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia żywotnie istotne dla Łódzkiego w kontekście nowego okresu programowania pomocy unijnej na lata 2014-2020.

ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY może poszczycić się organizacją spotkań środowiska przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli świata nauki z wybitnymi postaciami życia gospodarczego i politycznego. Spotkania sprzyjają integracji tych środowisk, pogłębianiu wiedzy na tematy ekonomiczne i poznawaniu ważnych zagadnień gospodarczych.

Dotychczas Salon gościł wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich wicepremierów i ministrów, europarlamentarzystów, posłów na Sejm RP i senatorów, wiceprezydentów miast i wybitne postaci z organizacji pozarządowych.

Do tej pory w ramach spotkań Salonu odbyły się spotkania z następującymi osobistościami:

24.02.2014 dr Jacek Saryusz-Wolski, po poseł do Parlamentu Europejskiego i

Elżbieta Królikowska-Kińska, poseł na Sejm RP

Nowy okres finansowania 2014-2020 z perspektywy potrzeb i korzyści przedsiębiorców regionu Łódzkiego

29.04.2014 Artur Zajączkowski – Wicedyrektor Izby Skarbowej

Jakub Klimek – Kierownik Oddziału Podatku od Towarów i Usług

Adam Krupski – Naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych

Nowe zasady odliczania podatku VAT na wydatki związane z pojazdami samochodowymi

5.05.2014 Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu RP, były Minister Infrastruktury

Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego

30.06.2014 Ryszard Bonisławski, senator RP

Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi

Marek Janiak, Architekt Miasta (zstąpił go Bartosz Poniatowski)

Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

21.01.2015 Ryszard Petru, ekonomista i doradca finansowy, przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu

15.04.2015 Janusz Piechociński, wicepremier RP, Minister Gospodarki

Polska gospodarka w 2015 roku – sytuacja bieżąca, wyzwania i perspektywy

18.05.2015 Ireneusz Jabłoński, wiceprezydent Łodzi

Czy Łódź ma szansę na złotą dekadę rozwoju?

20.10.2015 Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu RP, poseł na Sejm IV,V,VI i VII kadencji, były Minister Infrastruktury

Suplement

23.11.2015 Ryszard Bonisławski – Senatora RP VIII i IX kadencji, regionalista, przewodnik turystyczny po Łodzi i regionie łódzkim, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

Rola przemysłu włókienniczego w historii rozkwitów i zapaści Łodzi

prof. Marek Snycerski, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

dr Kazimierz Kubiak – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Instytut EDRI Społecznej Akademii Nauk

Janusz Baranowski – zastępca dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Miejsce innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody w strategii rozwoju regionu do 2020 roku

prof. Zbigniew Mikołajczyk – prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Włókienników Polski i Ireneusz Chabrowski, członka Zarządu Głównego SWP

WŁÓKIENNICTWO – przekleństwo czy szansa regionu łódzkiego?

14.06.2016 dr Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki (1997-2001)

Gospodarka Polski 2016 – perspektywy

25.11.2016 Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceminister gospodrki 2007- 2009

Gospodarka Polski z perspektywy Unii Europejskiej

14.03.2017 Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego

Zagrożenia demokracji w świecie, Europie i Polsce

21.04.2017 prof. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor nauk ekonomicznych, minister spraw zagranicznych 1995-1997, członek Rady Polityki Pieniężnej 1998–2004

Integracja europejska 2017

18.05.2017 dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego BREXIT – geneza i konsekwencje
16.04.2018 Jan Bocian, Jan Dziekoński, Krzysztof Kłusek – przedsiębiorcy

Od idei do przedsiębiorczości – nowa Ziemia Obiecana; Przepis na Rozwój – jak pozyskać środki na usługi rozwojowe

11.06.2018 Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej

Przemysł zbrojeniowy: szansa dla łódzkiej gospodarki