W pigułce

Wykształcenie

 • magister ekonomii, absolwentka Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • absolwentka programu dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy
 • coach (dyplom Noble Manhattan Coaching Institute)  
 • uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych spółek (dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa)
 • praktyk NLP (dyplom Richarda Bandlera)

Zawód uprawiany

 • ekonomista, przedsiębiorca
 • dyrektor, menedżer
 • wykładowca uniwersytecki
 • ekspert rynku szkoleń i rynku pracy oraz edukacji zawodowej
 • trener, coach, doradca biznesowy, mentor

Miejsce zatrudnienia

 • od 30 lat niezmiennie BRITISH CENTRE – firma szkoleniowa o trzech filarach:
  • szkoła języków obcych
  • centrum egzaminacyjne Cambridge Assessment English
  • BC Training – szkolenia, coaching, doradztwo
 • od 2022 r. Uniwersytet WSB Merito
  • starszy wykładowca
  • dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery

Działalność polityczna i samorządowa

 • członkini Platformy Obywatelskiej RP
 • udział w wyborach samorządowych 2010
 • udział w wyborach parlamentarnych 2011
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2011-2014
  • wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu
  • członki Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
  • członkini Komisji Rewizyjnej
 • udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 • udział w wyborach samorządowych 2014
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 2014 – 2018
  • przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
  • członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
  • członkini Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
  • członkini Komisji Odznaki Honorowej Województwa Łódzkiego
 • radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 2018 – 2024
  • członkini Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
  • członkini Komisji Nauki, Kultury i Sportu
  • członkini Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
 • koordynator Klubów Obywatelskich w regionie łódzkim

Działalność publiczna

 • wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
 • wiceprzewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • członkini Rady Społecznej Szpitala im. Kopernika
 • członkini Rady Programowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
 • członkini Konwentu Uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • członkini Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ
 • członkini Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej

Działalność społeczna

Organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz przedsiębiorców i rozwoju ekonomicznego:
 • Polska Izba Firm Szkoleniowych – wiceprezes zarządu w latach 2009-2010, wiceprzewodnicząca Rady 2014 – 2020, przewodnicząca Rady 2020 – 2023, od 2007 do chwili obecnej Pełnomocnik Zarządu PIFS w województwie łódzkim
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – od 2009, członek Prezydium Rady od 2012, wiceprezes zarządu ŁIPH od 2016
 • Klub 500-Łódź Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm – od 2011, członek Zarządu od 2013, wiceprezes zarządu od 2014
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Łódź – członek Zarządu 2015 – 2022
 • Krajowa Izba Gospodarcza – przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej od 2020
Organizacje pozarządowe:
 • Stowarzyszenie Lifelong Learning – prezes zarządu od 2007
 • Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej od 2009
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet od 2010
 • Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” od 2011
 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego – członek zarządu od 2012

W l. 2013 – 2018 prowadziła ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY – projekt autorski, którego istotą były spotkania wybitnych postaci życia gospodarczego i politycznego ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli świata nauki. Spotkania sprzyjają integracji tych środowisk, pogłębianiu wiedzy na tematy ekonomiczne i poznawaniu ważnych zagadnień gospodarczych.

Salon gościł wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich wicepremierów i ministrów, europarlamentarzystów, posłów na Sejm RP i senatorów, wiceprezydentów miast i wybitne postaci z organizacji pozarządowych.

Zainteresowania

 • protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, a także funkcjonowanie placówek dyplomatycznych
 • programowanie neurolingwistyczne i wynikające z niego sposoby motywowania do nauki i rozwoju przez całe życie