Życiorys

Okres szkolny i studia

Urodzona w Łodzi 27 marca 1956 r. Dzieciństwo i całe dorosłe życie spędziła w Łodzi.

Ukończyła Szkołę Podstawową nr 81 i XXIV Liceum Ogólnokształcące. Była wyróżniającą się uczennicą, zdobywającą nagrody w olimpiadach matematycznych i konkursach na najlepszego ucznia Łodzi.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku handel zagraniczny.

Jako studentka prowadziła Studenckie Studium Wiedzy Międzynarodowej, zapraszając do współpracy wybitnych znawców tej tematyki. Należała również do Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ.

Podczas studiów zdała egzaminy państwowe z języka angielskiego i rosyjskiego oraz egzaminy wewnętrzne z języka włoskiego i hiszpańskiego. Dwukrotnie uzyskała prawo wyjazdu na praktyki zagraniczne (1978 Bologna, Włochy; 1979 Lubljana, Jugosławia).

Dwukrotnie otrzymała nagrodę specjalną Polskiej Akademii Nauk w zakresie ekonomii(1978 i 1979).

W 1980 otrzymała Srebrną Odznakę im. Mikołaja Kopernika PRIMUS INTER PARES.

Praca

W  1980 podjęła pracę w centrali handlu zagranicznego Warimex – Wifama.

Po uzyskaniu stypendium doktoranckiego podjęła studia doktoranckie w  Studium Doktoranckim Nauk Ekonomicznych UŁ. Wprowadzenie stanu wojennego i odejście z Uniwersytetu Łódzkiego promotora prof. Witolda Trzeciakowskiego uniemożliwiły ich zakończenie obroną pracy doktorskiej.

W 1984 r. podjęła pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, gdzie pracowała do roku 1997.

Równolegle w latach 1989-2000 kierowała szkołą językową MODUS, a w latach 1999-2000 była dyrektorem Gimnazjum Językowo-Informatycznego MODUS.

Jednocześnie w 1993 podjęła trud uruchomienia szkoły językowej BRITISH CENTRE, którą również od początku do chwili obecnej kieruje.  W tym czasie BRITISH CENTRE uzyskało na rynku pozycję lidera i jest jedną z najlepszych i największych szkół językowych. W 2013 uzyskało status Centrum Egzaminacyjnego autoryzowanego przez najstarszą instytucję egzaminacyjną świata w ramach Cambridge University. 

Od 2022 r. pracuje na etacie starszego wykładowcy w Uniwersytecie WSB Merito Łódź oraz jest dyrektorem Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery w tej uczelni.

Pracuje jako trener, coach i doradca biznesowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości , etykiety w życiu i biznesie oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej. Jest wartościowym doradcą biznesowym i marketingowym, szczególnie dla młodych przedsiębiorców, bowiem doskonale zna rynek łódzki i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, skracając okres dojrzewania firmy. Ceni marketing tradycyjny i relacyjny, a zwłaszcza budowanie własnej sieci kontaktów.

Działalność społeczna

Od 2007 jako właściciel firmy szkoleniowej działa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. W tym samym roku została wybrana przez firmy z regionu Łódzkiego Pełnomocnikiem regionalnym, którą to funkcję nadal pełni. W latach 2009-2010 była wiceprezesem zarządu PIFS, przy czym zrezygnowała z pełnienia tej funkcji z powodów zdrowotnych. W latach 2014 – 2020 była wiceprzewodniczącą, a w latach 2020 – 2023 przewodniczącą Rady PIFS.

Działania na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców województwa łódzkiego prowadzi w ramach dwóch najważniejszych organizacji regionalnych zrzeszających przedsiębiorców, pełniąc w obu przypadkach funkcję wiceprezesa:

 • Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 • Klubie 500-Łódź Stowarzyszeniu Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm 

Jako ekonomistka jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w latach 2015-2022
zasiadała w zarządzie Oddziału Łódzkiego. Jako ekspert edukacji rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej w Krajowej Izbie Gospodarczej pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Edukacji Zawodowej, publikuje artykuły oraz organizuje konferencje i seminaria z tego zakresu.

Jednocześnie podejmuje działania na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego i stabilizacji warunków funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem firm mikro, małych i średnich.

Ważną częścią działalności Bożeny Ziemniewicz jest praca w organizacjach pozarządowych. Od 2007 jest prezesem Stowarzyszenia Lifelong Learning i organizuje przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, których celem jest promowanie uczenia się przez całe życie, takie jak:

 • Dni Uczenia się Dorosłych – 4 edycje 2009, 2010, 2011 i 2018 – miały miejsce w atrakcyjnych lokalizacjach (Rynek Manufaktury, Pałac Biedermanna), a towarzyszyły im konferencje i dyskusje panelowe (hotel Andels, Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego) z udziałem ciekawych gości (Michał Boni, Hanna Zdanowska, Jacek Saryusz-Wolski, rektorzy łódzkich uczelni, radni, przedstawiciele ministerstw itp.)
 • Polska Rama Kwalifikacji – konferencja popularyzująca prace nad zmianą systemu kwalifikacji w Polsce i dostosowania go do Europejskich Ram Kwalifikacji
 • Łódzkie językami bogate. Region czterech kultur – konferencja mająca na celu promocję walorów intelektualnych i turystycznych Województwa, a także uczenie się języków obcych i zdobywanie certyfikatów językowych, będących jedynym poważnym dokumentem informujących pracodawców o umiejętnościach osób je posiadających
 • Wielki Test Języka Angielskiego – edycje 2012, 2013, 2014 – cel: promocja uczenia się przez całe życie, zachęcanie do nauki języków obcych, ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego u osób biorących udział w teście

W ramach działalności Stowarzyszenia Lifelong Learning zainicjowała ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY – projekt, którego Partnerami zostały:

 • Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 • Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Klub 500-Łódź (Stowarzyszenia Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm)

Celem powołania Salonu było podniesienie świadomości uczestników spotkań w obszarze funkcjonowania gospodarki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia żywotnie istotne dla Łódzkiego w kontekście okresu programowania pomocy unijnej na lata 2014-2020.