Dlaczego warto mnie wybrać?

DOŚWIADCZONA RADNA

Jestem radną IV, V i VI kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Znam Sejmik, jego kompetencje i możliwości działania. O tym, czym Sejmik się zajmuje, opowiadam tu.

Zależy mi na tym, aby kontynuować pracę na rzecz mieszkańców naszego regionu – mam dwoje dorosłych dzieci i dwoje maleńkich wnucząt, pragnę więc, by żyło się tu coraz lepiej!

EKONOMICZNE FUNDAMENTY

Jestem ekonomistką, ukończyłam ciekawy kierunek, który dawał szerokie horyzonty i wiedzę o świecie – handel zagraniczny. Od ponad 30. lat zarządzam własną firmą w branży usług szkoleniowych. Szczęśliwie przetrwała ona kilka kryzysów i zapaści rynkowych i z powodzeniem nadal funkcjonuje BRITISH CENTRE oraz  30-LECIE BRITISH CENTRE.

Potwierdzeniem moich kompetencji menedżerskich jest nagroda specjalna w konkursie Menedżer Regionu Łódzkiego 2022 oraz wiele nagród zdobytych przez BRTISH CENTRE, w tym szczególnie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego.

Firma ma certyfikat jakości DEKRA Certification według standardu SUS 2.0. Wysoka jakość i skuteczność działania jest atutem BRITISH CENTRE. Jestem przekonana, że są to również cechy moich działań.

EDUKACJA I PRACA

Od roku 2007 jestem Pełnomocnikiem Regionalnym Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a ramach tej funkcji szczególnie koncentruję się na edukacji pozaformalnej i na potrzeby rynku pracy. W połączeniu z moją działalnością w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pozwala to mieć szeroki ogląd i ekspercką wiedzę na temat sytuacji rynku pracy i jego potrzeb. Często uczestniczę w dyskusjach na ten temat w ramach różnych konferencji i programów telewizyjnych. Oto przykłady: konferencja nt. edukacji dla rynku pracy, Rynek pracy w 2021, Rynek usług rozwojowych w Polsce, Raport z łódzkiego rynku pracy.

Od bardzo dawna wspieram kobiety, które podejmują trud pójścia drogą kariery menedżerskiej, zakładają własne firmy albo po prostu aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i publicznym. Za tę część działalności otrzymałam tytuły: Kobieta Roku, Kobieta Kreuje (za inspirację dla kobiet), Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego, Businesswoman Roku, Kobieta Niezwykła (Nagrody i wyróżnienia)

W ramach wielu projektów i programów start-upowych „wychowałam” rzesze młodych przedsiębiorców, którzy otrzymali środki unijne na uruchomienie działalności gospodarczej. Czasem prowadzone przeze mnie zajęcia dawały im bezpośrednio umiejętności, które stawały się źródłem pozyskiwania dochodów, co jest dla mnie szczególnie satysfakcjonujące. Zawsze moje szkolenia oparte były na wieloletnim doświadczeniu we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem firmy w różnych formach prawnych i miały na celu oszczędzenie młodym przedsiębiorcom problemów, jakie na rynku występują.

Obecnie uczestniczę w realizacji prestiżowego projektu AWE – Akademia Przedsiębiorczych Kobiet Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, który łączy dwa ostatnie tematy: poświęcony jest inspirowaniu kobiet do prowadzenia kreatywnej działalności gospodarczej [Akademia Kobiet Łódź].

Ponadto jestem starszym wykładowcą w Uniwersytecie WSB Merito, gdzie prowadzę zajęcia przygotowujące młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy.

EKSPERTKA W DZIAŁANIU

W mojej działalności gospodarczej i społecznej zajmowałam się sprawami dotyczącymi głównie dwóch przenikających się obszarów: edukacji, zwłaszcza pozaformalnej oraz spraw gospodarczych, przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego. Od czasów przedakcesyjnych miałam do czynienia z funduszami europejskimi. W poszczególnych perspektywach uczestniczyłam w pracach instytucji podejmujących decyzje związane z realizacją programów unijnych, np.

  • zespół ds. uproszczeń PO KL Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS 2009-2011
  • Krajowa Sieć Tematyczna w dwóch obszarach: Nauka i Szkolnictwo Wyższe oraz Adaptacyjność
  • Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego dla projektów innowacyjnych 2011-2014
  • Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych w PARP 2013-2014
  • Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – członek reprezentujący Krajową Izbę Gospodarczą

Osobiście koordynowałam realizację projektów unijnych w ramach ZPORR, SPO RZL, PO KL, RPO WŁ (8 projektów), w których nasze działania opiewały na kwotę 13 840 958,40 zł, a wsparciem objęto ponad 2,5 tysiąca osób. Ponadto w podwykonawstwie przeprowadziliśmy 11 718 godzin dydaktycznych szkoleń językowych o 158 godzin szkoleń pozostałych oraz ponad 1,5 tys. egzaminów językowych. Przez BUR w ramach projektów operatorskich udzieliliśmy wsparcia szkoleniowego dla blisko 6,5 tys. osób na kwotę ponad 1,5 mln zł.

Mam więc ogromne doświadczenie w obszarze realizacji projektów unijnych i zasad wydatkowania pieniędzy publicznych zarówno jako szeregowy trener, mentor czy coach, jak i koordynator odpowiedzialny za wszystkie procesy zarządcze i finansowe. Tego doświadczenia nie zastąpi żaden wykład teoretyczny!

SPOŁECZNIK

Gdy dzieci nie wymagały już nieustannej opieki matczynej, zajęłam się sprawami społeczności, w której funkcjonowałam. Moją macierzystą organizacją, w ramach której rozpoczęłam działania, była Polska Izba Firm Szkoleniowych. Stopniowo pojawiały się kolejne organizacje: Stowarzyszenie Lifelong Learning, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Klub 500-Łódź. We wszystkich tych organizacjach byłam bardzo aktywna Podejmowane inicjatywy, to np. akcje i kampanie społeczne propagujące ideę uczenia się przez całe życie: (DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2009, 2010, 2011 i 2019, konferencja Polska Rama Kwalifikacji 2011, konferencja „Łódzkie językami bogate. Region czterech kultur”, „Język to podstawa” – kampania promująca uczenie się języków obcych, Wielki Test Języka Angielskiego 2012, 2013, 2014 – prowadzony równolegle w kilku miejscach w województwie łódzkim, jako część ogólnopolskiej kampanii na rzecz uczenia się języków obcych.

Zawsze gotowa byłam wspierać innych, robić wszystko, by dostali wędkę, nie rybę, inspirować do samodzielności i podejmowania aktywności na różnych polach. Jako Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego prowadziłam mentoring dla studentów w kolejnych edycjach projektu. Uczestniczyłam w akcjach integrujących środowiska gospodarcze, naukowe i samorządowe. Przejawem tego było prowadzenie w ramach Stowarzyszenia LIFELONG LEARNING w partnerstwie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, PTE Oddział w Łodzi, Stowarzyszeniem Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego, ŁIPH i Klubem 500-Łódź Łódzkiego Salonu Gospodarczego – okazji do spotkań z niezwykle ciekawymi ludźmi (więcej tu ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY)