Drogi Wyborco

Zapewne zastanawiasz się, dlaczego miałbyś oddać głos właśnie na mnie. Otóż jako rodowita łodzianka czuję się silnie związana z Łodzią i jej mieszkańcami, a jako działaczka społeczna nie potrafię pozostawać obojętna na sprawy ludzi i problemy mojego regionu. Nieustająca potrzeba rozwoju osobistego i ogromne pokłady energii zaprowadziły mnie w miejsce, w którym jestem dzisiaj. Mogę dzięki temu pochwalić się doświadczeniem i osiągnięciami na wielu polach.

SZKOLĘ I DORADZAM PRZEDSIĘBIORCOM

Jestem absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim i Studium Doktoranckiego Nauk Ekonomicznych UŁ oraz absolwentką programu dyplomatycznego w Akademii Spraw Zagranicznych. Jestem też doświadczonym menedżerem – od 30 lat prowadzę silnie związaną z Łodzią firmę szkoleniową BRITISH CENTRE.

Całe moje życie związane jest z rozwojem, edukacją i przedsiębiorczością. Pomagam ludziom na różne sposoby: szkolę (jestem trenerem specjalizującym się w przedsiębiorczości i komunikacji interpersonalnej i społecznej), doradzam (jako doradca biznesowy), przeprowadzam przez pożądaną zmianę (jestem coachem). Uczę też młodych ludzi studiujących w Uniwersytecie WSB Merito. Dzięki wiedzy i doświadczeniu stałam się ekspertem rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej, co zostało docenione przez Krajową Izbę Gospodarczą, która powierzyła mi przewodniczenie Komitetowi Edukacji Pozaformalnej.

POPULARYZUJĘ IDEĘ UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH

W samorządzie branżowym zaangażowana byłam – jako wiceprezes, później wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – w popularyzację rozwoju i uczenia się przez całe życie. Organizowałam i koordynowałam czterokrotnie ogólnopolskie kampanie społeczne, jak Dni uczenia się dorosłych, podobnie jak dwa ostatnie Kongresy Edukacji Pozaformalnej i Wielki Test Języka Angielskiego. Do dziś zajmuję się promocją idei uczenia się dorosłych i w ramach Izby i w ramach Stowarzyszenia Lifelong Learning.

INTENSYWNIE DZIAŁAM NA RZECZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jestem inicjatorką Łódzkiego Salonu Gospodarczego – miejsca spotkań i dyskusji przedsiębiorców, środowiska naukowego, samorządu terytorialnego i wszystkich zainteresowanych z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego i gospodarczego. Salon od 2013 r. gościł wicepremierów, ministrów, posłów (w tym do Parlamentu Europejskiego), senatorów, liderów partii politycznych i wybitne postaci z organizacji pozarządowych. Intensywnie działam na rzecz samorządu gospodarczego – od 12 lat jestem członkiem zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a od ośmiu lat jej wiceprezesem. Jestem też wiceprezesem Klubu 500-Łódź – stowarzyszenia wspierającego rozwój gospodarczy regionu.

Jeśli Ty także, drogi Wyborco, wierzysz, że rozwój Łodzi i regionu powinien odbywać się poprzez szeroko pojętą edukację, poparte doświadczeniem wydatkowanie środków publicznych i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, proszę, w dniu wyborów samorządowych, tj. 7 kwietnia 2024 r. zagłosuj na mnie! Pamiętaj, że liczy się każdy głos. Liczy się Twoje zdanie.

Bożena Ziemniewicz