Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Kwiecień 2018 – Łodzią po Regionie, TVP3

Kwiecień 2018 – Łodzią po Regionie, TVP3

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa to największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim. Bożena Ziemniewicz pracuje społecznie we władzach Izby. Najpierw w latach 2012-2016 była członkiem Prezydium Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Następnie od 2016 roku jest wiceprezesem Izby.

Izba reprezentuje interesy firm członkowskich wobec władz administracji państwowej i samorządowej. Podstawowym zadaniem Izby jest troszczenie się o interesy firm członkowskich i promocja przedsiębiorczości, co realizowane jest poprzez:

  • tworzenie klimatu potrzebnego do rozwoju gospodarczego regionu
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych firm członkowskich
  • uczestniczenie w programach rządowych i unijnych
  • upowszechnianie informacji o działalności podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
  • działanie na rzecz promocji rodzimej produkcji i rozwoju eksportu
  • promowanie i upowszechnianie zasad etyki gospodarczej
  • doskonalenie metod rzetelnego Postępowania w działalności biznesowej

Bożena Ziemniewicz – oprócz tego, że reprezentuje Izbę na różnych spotkaniach i uroczystościach – regularnie moderuje organizowane przez Izbę panele dyskusyjne.

Listopad 2015: 25-lecie

Listopad 2015: 25-lecie

Listopad 2015: nagrody dla przedsiębiorców

Listopad 2015: nagrody dla przedsiębiorców

Listopad 2017: prowadzenie panelu ŁIPH w ramach III Forum Inwestorów i Eksporterów

Listopad 2017: prowadzenie panelu ŁIPH w ramach III Forum Inwestorów i Eksporterów

Czerwiec 2014: panel na II Łódzkim Kongresie Kobiet

Czerwiec 2014: panel na II Łódzkim Kongresie Kobiet

Czerwiec 2014: XII Rajd Przedsiębiorców

Czerwiec 2014: XII Rajd Przedsiębiorców

Czerwiec 2014: XII Rajd Przedsiębiorców

Czerwiec 2014: XII Rajd Przedsiębiorców

Wrzesień 2015: odebraliśmy nagrodę dla ŁIPH

Wrzesień 2015: odebraliśmy nagrodę dla ŁIPH

Grudzień 2015: wigilia ŁIPH

Grudzień 2015: wigilia ŁIPH

Październik 2016: panel „Sukcesja jest kobietą” na IX Europejskim Forum Gospodarczym

Październik 2016: panel „Sukcesja jest kobietą” na IX Europejskim Forum Gospodarczym

Październik 2016: panel „Sukcesja jest kobietą” na IX Europejskim Forum Gospodarczym

Październik 2016: panel „Sukcesja jest kobietą” na IX Europejskim Forum Gospodarczym

Więcej informacji znajdziesz na: izba.lodz.pl