Czym pragnę się zajmować w kolejnej kadencji?

Jak zapewne wiesz, województwo łódzkie mierzy się z wieloma problemami – obserwujemy nie tylko jego wyludnianie się, lecz także starzenie się populacji, czego wynikiem jest rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Nasz leżący w sercu Polski region potrzebuje bodźca do rozwoju – zarówno rozwoju gospodarczego, jak i społecznego. Zadowoleni i dobrze wykształceni mieszkańcy, seniorzy niepozostawieni sami sobie i chętnie uczestniczący w życiu publicznym, zawodowo docenione kobiety, a ponadto czyste powietrze i zrównoważona gospodarka oparta o rodzime innowacje z pewnością przyczynią się do rozkwitu województwa łódzkiego. Tu jednak potrzebne jest rozważne, systemowe działanie.

A oto co zamierzam robić jako radna Sejmiku Województwa Łódzkiego w nadchodzącej kadencji:

RACJONALNE FINANSE

Chcę dbać, by pieniądze były rozdzielane w oparciu o racjonalne i przejrzyste kryteria, a programy wsparcia – konsultowane z realizatorami działań w terenie i z ekspertami.

Starałam się nad tym czuwać już wcześniej, składałam interpelacje w tych kwestiach, np. 19.11.2023 r., której treść dostępna jest po kliknięciu w ten tekst, a również występuję na sesjach , np. LXIII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

Przed nami wielkie wyzwanie: dzięki zabiegom Premiera Donalda Tuska właśnie zostały odblokowane środki przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy. Do Polski popłynie strumień 600 mld zł (137mld euro), które należy wydać do 2026 r. Straciliśmy już prawie trzy lata, niełatwo więc będzie nadrobić ten czas. To dla Sejmiku Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego wielkie wyzwanie. Celem strategicznym Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. Potrzeby w naszym regionie są ogromne, więc będzie dużo pracy z opracowaniem, skonsultowaniem i udzieleniem dotacji na nowe inwestycje, na które czekają łodzianie i mieszkańcy regionu.

EDUKACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Mądra edukacja jest podstawą budowania lepszej przyszłości. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, ale nie tylko potrzeb bieżących, a również, albo przede wszystkim, do potrzeb przyszłych!

Województwo łódzkie jest jednym z 10 regionów Unii Europejskiej, które zdiagnozowano jako pozostające w najgorszej sytuacji pod względem kurczącej się siły roboczej i niskiego odsetka osób z wyższym wykształceniem. W ramach inicjatywy Harnessing Talent w 2024 r. Komisja Europejska prowadzić będzie projekty pilotażowe z udziałem ekspertów w tym obszarze. Zostałam już zgłoszona do tej inicjatywy jako przedstawiciel środowiska przedsiębiorców i pracodawców oraz środowisk związanych z edukacją na potrzeby rynku pracy. Mam nadzieję, że uczenie się przez całe życie, której to idei poświęciłam już 30 lat mojego życia, doczeka się realizacji rozsądnych działań, dobrze z nami skonsultowanych. To dla mnie zdecydowanie obszar, któremu pragnę poświęcić się w Sejmiku!

Znam oczekiwania pracodawców w stosunku do edukacji, ponieważ sama znajduję się „po obu stronach barykady”: jestem edukatorem, trenerem i nauczycielem akademickim, a w Krajowej Izbie Gospodarczej jestem przewodniczącą Komitetu Edukacji Zawodowej.

SIŁA KOBIET

Pragnę nadal promować ambitne, dobrze wykształcone kobiety i reprezentować ich interesy we wszystkich przedsięwzięciach Urzędu Marszałkowskiego. Będę dążyć do zrównoważonej reprezentacji płci w powoływanych komisjach. Mam nadzieję, że w Sejmiku znajdzie się godna reprezentacja kobiet – obecnie nadal w ciałach decyzyjnych kobiet jest wyraźnie mniej niż mężczyzn (wystarczy popatrzeć na skład Zarządu Województwa Łódzkiego, w którym nie ma ani jednej kobiety!).

Bolączką kobiet jest nierówność wynagrodzeń na tych samych stanowiskach i gorsza sytuacja ekonomiczna po przejściu na emeryturę. Tu też podejmę działania wzmacniające świadomość kobiet w Łodzi i regionie, jak temu przeciwdziałać.

PRZECIWDZIAŁANIE DEPOPULACJI

Demografia jest piętą achillesową naszego województwa: spada liczba urodzeń, wzrasta wiek statystycznego mieszkańca – jest on prawie o 2 lata starszy niż przeciętny Polak (44 lata, a w samej Łodzi ponad 45 lat). Mamy najkrótszy w Polsce czas trwania życia, ale wysoki i wciąż rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Prognoza demograficzna przewiduje dalsze wyludnianie się obszaru województwa oraz pogłębianie się zjawiska starzenia populacji.

Pragnę wznowić dyskusję na temat tego, jak przeciwdziałać obecnemu stanowi rzeczy, łącząc to z działaniami Komisji Europejskiej, o których była mowa wyżej. Ostatnie refleksje na ten temat sięgają 2013 r. (Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim). To wielkie wyzwanie, bowiem dotyczy wielu aspektów polityki społecznej: sytuacji zdrowotnej, programów profilaktycznych, kwestii jakości powietrza, dostępności placówek opiekuńczych i dla dzieci, i dla seniorów, infrastruktury komunikacyjnej, dostępności miejsc z ofertą kulturalną, dostępności obiektów sportowych, a wreszcie edukacji, jej jakości i programów, oferty dla młodych, dobrze płatnej pracy i możliwości zdobycia mieszkania. Wiem, że to trudne przedsięwzięcie, ale jestem na to gotowa!

METROPOLIA ŁÓDZKA

Łódź i okoliczne miejscowości od dawna gotowe są na daleko idącą współpracę. Sejmik powinien przejąć inicjatywę w tym zakresie. Oczywiście to posłowie Ziemi Łódzkiej będą odpowiedzialni za losy ustawy metropolitalnej dla Łodzi, ale to my radni wojewódzcy musimy ich do tego dopingować. Na cele rozwoju obszarów metropolitalnych przeznaczone są w Unii Europejskiej dodatkowe środki i ich pozyskanie jest kluczową kwestią w drodze do rozwoju naszego regionu. Mamy w Polsce przykłady efektów, jakie osiąga się dzięki formalnemu powołaniu Metropolii Łódzkiej.

Od lat kibicuję tej idei. Ostatnio (14 lutego 2024 r.) współorganizowałam i częściowo prowadziłam konferencję poświęconą temu tematowi. Organizatorami były zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa [też można podlinkować do miejsca na mojej stronie], Klub 500-Łódź [jak obok], Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Loża Łódzka Business Centre Club, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery Uniwersytetu WSB Merito Łódź, którym mam zaszczyt kierować, jak jego dyrektor. Udział wzięli politycy, którzy – mam nadzieję nie zapomną wniosku płynącego ze spotkania: powołanie Metropolii Łódzkiej jest żywotnym interesem naszego regionu! Więcej na ten temat Uniwersytet WSB Merito.