Stowarzyszenie Lifelong Learning

 
Lifelong learning to właściwie coś więcej niż idea, to sposób życia. To nieokiełznana potrzeba rozwijania się poprzez poznawanie coraz to nowych obszarów rzeczywistości i zdobywania nowych umiejętności.

Kwintesencją tego podejścia jest wspaniałe sformułowanie Williama Deminga „Uczenie się nie jest koniecznością. Podobnie jak przeżycie”.

Tak właśnie podchodzi do uczenia się Bożena Ziemniewicz – nic więc dziwnego, że zajmuje się również promowaniem tej idei od lat.
 
Tematyka uczenia się przez całe życie obejmuje edukację formalną odbywaną w ramach funkcjonującego systemu oświaty, edukację pozaformalną obejmującą różnorodne szkolenia oraz edukację nieformalną lub incydentalną, utożsamianą często z samokształceniem. Niezwykle istotną częścią uczenia się przez całe życie jest edukacja dorosłych, której Bożena Ziemniewicz poświęciła artykuł zamieszczony w monografii „Podstawy Kształcenia ustawicznego od A do Z” zatytułowany „Uczenie się dorosłych” (ISBN 978-83-929569-8-3).
 
Kolejną odsłoną zaangażowania w sprawy związane z lifelong learning jest udział Bożeny Ziemniewicz w promowanie usług rozwojowych dzięki wykorzystaniu bonów rozwojowych dostępnych w ramach projektów unijnych. Bożena Ziemniewicz, jako wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i wiceprezes Łódzkie Izby Przemysłowo-Handlowej – partnerów projektu HRP Group „Przepis na rozwój” stała się twarzą tego projektu.

Luty 2018 – Kongres Edukacji Pozaformalnej, w czasie którego zainaugurowano Projekt „Przepis na rozwój”

Luty 2018 – Kongres Edukacji Pozaformalnej, w czasie którego zainaugurowano Projekt „Przepis na rozwój”


Marzec 2018: Mixer Gospodarczy ŁIPH

Marzec 2018: Mixer Gospodarczy ŁIPH


Kwiecień 1018 – śniadanie biznesowe w Zgierzu

Kwiecień 1018 – śniadanie biznesowe w Zgierzu


Maj 2018 – w Regionalnej Izbie Budownictwa

Maj 2018 – w Regionalnej Izbie Budownictwa


Wrzesień 2018: dyskusja panelowa poświęcona społecznemu aspektowi rewitalizacji

Wrzesień 2018: dyskusja panelowa poświęcona społecznemu aspektowi rewitalizacji


Wrzesień 2018: spotkanie na Wydziale Zarządzania UŁ poświęcone promocji projektu „Przepis na rozwój”

Wrzesień 2018: spotkanie na Wydziale Zarządzania UŁ poświęcone promocji projektu „Przepis na rozwój”