Polska Izba Firm Szkoleniowych

 

BRITISH CENTRE jest firmą szkoleniową, zatem naturalną koleją rzeczy było przystąpienie firmy w roku 2007 do instytucji samorządu branżowego, jaką jest dla tej branży Polska Izba Firm Szkoleniowych.

 

Certyfikat członkowstwa

 

W tym samym roku w lipcu BOŻENA ZIEMNIEWICZ została wybrana przez firmy z regionu łódzkiego
należące do PIFS na Pełnomocnika Zarządu w naszym regionie i funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. W okresie od czerwca 2009 do czerwca 2010 sprawowała również funkcję wiceprezesa Zarządu Izby (złożyła rezygnację ze względu na chorobę zakończoną operacją i długotrwałą rekonwalescencją).

Od 2014 roku pełni również funkcje wiceprzewodniczącej Rady PIFS.

 

Dyplom uznania

 

PIFS jest dla Bożeny Ziemniewicz bardzo ważną organizacją. Dlaczego?
„Kiedy pierwszy raz znalazłam się wśród osób związanych z PIFSem, zachwyciłam się ich wiedzą i
umiejętnościami. Uznałam, że PIFS daje szanse nauczenia się wielu nowych rzeczy poprzez obcowanie z ludźmi, którzy lepiej niż ja znają się na wielu interesujących mnie zagadnieniach” – mówi Bożena Ziemniewicz. „Zachwyciła mnie również misja PIFS: Działamy na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji” – dodaje.

Izba przyznaje nagrodę branżową Złoty Flipchart dla ludzi szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz branży szkoleniowej. Nagrodę tę otrzymali między innymi Michał Boni, szef Zespołu Doradców
Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, późniejszy minister cyfryzacji, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego i Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego III kadencji. Taką nagrodą może poszczycić się również Bożena Ziemniewicz, organizator Dni Uczenia się Dorosłych 2009, 2010 i 2011.

 

Złoty flipchart

 

Czym jest Polska Izba Firm Szkoleniowych?

 

Izba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska.

Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne

było opracowanie i nieustanne propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”. Standard Usług Szkoleniowych PIFS uznawany jest za swoistą akredytację firm

Szkoleniowych.

PIFS jest największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski – ponad 300 firm i organizacji. Są wśród nich początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym.

PIFS działa na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania podmiotów branży – opiniuje akty prawne, projekty, strategie, interweniuje w przypadkach rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności.

PIFS jest inicjatorem i koordynatorem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”, reprezentacji sektora, zrzeszającej organizacje branżowe. Sojusz ma swoje umocowanie w systemie edukacji w Polsce – przedstawiciel Sojuszu jest członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członkowie spotykają się regularnie, ciało jest platformą wymiany poglądów i opinii dotyczących systemu edukacji.

PIFS wyznacza ogólnodostępne standardy jakości zarządzania i świadczenia usług rozwojowych, dzieli się dobrymi praktykami i pomagamy w ich wdrożeniu

PIFS daje możliwość wymiany doświadczeń, know-how, kontaktów, otwarte imprezy (np. Kongres Edukacji Pozaformalnej, spotkania regionalne) stwarzają świetne warunki do nawiązywania i utrwalania relacji.

PIFS propaguje ideę uczenia się przez całe życie – narzędzia rozwoju osobistego i rozwoju organizacji. Poprzez wspieranie idei powiększa wolumen usług rozwojowych realizowanych przez firmy i osoby prywatne. Robi to przez organizację wydarzeń wspierających kształcenie się przez całe życie (np. Dni uczenia się dorosłych), wydarzenia z udziałem firm z branży oraz ich klientów, aktywny udział w imprezach dla przedsiębiorców oraz zaangażowanie w kształtowanie warunków realizacji usług rozwojowych finansowanych z EFS i środków krajowych.

Członkowie PIFS mają dostęp do informacji o zmianach prawa, planach „systemowych”, regulacjach i ciekawych konkursach EFS oraz o systemie kwalifikacji itp. w formie spotkań, warsztatów, seminariów, kongresów, webinarów i newslettera.

PIFS organizuje dla Członków spotkania, warsztaty, webinaria dotyczące ważnych dla branży i atrakcyjnych merytorycznie tematów.

PIFS od kwietnia 2018 przekazuje Członkom newsletter biznesowy Lewiatana, najbardziej aktywnej organizacji Pracodawców w Polsce o świetnym serwisie informacyjnym, prawnym i biznesowym.

PIFS w imieniu Członków interweniuje w sprawach „systemowych”, rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności.

PIFS promuje firmy członkowskie przy okazji organizowanych przez Izbę wydarzeń (np. bezpłatne sesje równoległe podczas Kongresu).